HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

­PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pengurus Kursus: Dr. Ku Boon Dar

[email protected]

JMS 101/4: Pengantar Sejarah

 

Nama Pelajar: Mohamad Ridzuan Abdul Majid

No. Matrix: JM/13215/17

Pusat Pengajian: Sastera (JJ)

Tajuk Soalan: What Is History?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1  PENGENALAN

Persoalan
mengenai konsep latar belakang sejarah dan kisah-kisah yang diarkibkan di dalam
buku, muzium atau mana-mana sumber untuk memelihara dan memperingati tentang
sesuatu perkara penting untuk rujukan pada masa hadapan serta untuk generasi
akan datang. Tambatan juga, sejarah perlu sentiasa direnungi dan dihayati demi
memastikan kesegaran kefahaman tentangnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ULASAN KRITIS

1.2.1       
WHAT IS HISTORY?

Edward
Hallett Carr adalah salah seorang ahli sejarah yang terkenal yang banyak
menyumbang kepada revolusi penulisan sejarah. Setiap muka surat adalah rujukan
penting dalam perdebatan mengenai topik sejarah seperti apakah sejarah jatuh ke
dalam kategori sains, unsur apa yang ada dalam sejarah, sama ada sejarawan
dapat memberikan penghakiman nilai moral pada sejarah yang mereka tulis dan
pengkritik teori-teori sejarah.

Pada
bahagian saya buku ini Carr berkaitan dengan Sejarah dan Fakta. Sejarah terdiri
daripada fakta-fakta yang telah disahkan melalui dokumentasi atau rekod, tetapi
sama ada semua fakta yang didokumenkan dalam sejarah boleh dimasukkan sebagai
kategori fakta sejarah maka bagaimana ahli sejarah memperlakukan fakta-fakta
sejarah.

Walaupun
fakta sejarah mesti diproses dan ditafsirkan, dalam menafsirkan sejarah
diperlukan tafsiran dinamik yang memerlukan kebijaksanaan ahli sejarah itu
sendiri. Jadi fakta-fakta sejarah boleh dibangkitkan oleh sejarawan sebagai
fakta sejarah untuk terus mendapat sokongan daripada sejarawan lain sama ada
sejarah itu sah dan penting. Keupayaan ahli sejarah diperlukan dalam mencari
dan pada masa yang sama menyusun fakta apa yang boleh dikategorikan sebagai fakta
sejarah. Beliau berkata fakta dan dokumen tidak membentuk sejarah mereka
sendiri, kedua-duanya memberikan jawapan yang tidak boleh difahami.

Selaras
dengan pendapat sejarah R.G Collingwood adalah usaha penyusunan semula
pemikiran masalalu dalam pandangan pemikiran kontemporari, jadi sejarah
penulisan adalah satu-satunya cara untuk mencipta sejarah. Jadi fakta-fakta
sejarah tidak pernah datang semata-mata tetapi dibiaskan melalui minda sejarah
penulis sejarah dan kemudian orang itu dikatakan seorang ahli sejarah. Menurut
bacaan saya, sejarah bergantung pada penulisnya apabila setiap sejarah sendiri
mempunyai pendapat dan hujah yang boleh berbeza bagi setiap menulis atau
sejarahwan. Mengutip kata-kata Nietzche “Kesalahpahaman pendapat bukan
disebabkan oleh bantahan terhadap pendapatnya, tetapi sama ada ia dapat
meningkatkan kehidupan, menyelamatkan nyawa dan mencipta kehidupan
spesies” kerana sejarah adalah kemajuan.

Menurut
buku ini, dia mengkritik perkara yang memisahkan individu dari masyarakat
sosial. Selepas kelahiran manusia secara langsung diubah oleh dunia di mana ia
berada sebagai unit biologi ke dalam unit sosial seperti bahasa, watak
pemikiran dan idea yang berasal dari persekitarannya.

Sesungguhnya
ahli sejarah adalah sebahagian daripada sejarah, titik dalam perarakan di mana
dia mendapati dirinya akan menentukan pandangannya tentang masalalu. Ahli
sejarah akan mengalami perubahan radikal dalam pandangannya, ini adalah
pelaksanaan keakraban para sejarawan kepada keadaan masyarakat sekarang. Ahli
sejarah yang paling menyedari keadaan adalah orang-orang yang paling mampu
mengatasi dan menghayati sifat perbezaan dalam masyarakat mereka dalam tempoh
semasa dan di masalalu serta dari negara-negara lain.

Menggambarkan
genius individu sebagai daya kreatif dalam sejarah adalah tahap primitif dalam
kesedaran sejarah. Lebih mudah bagi kita untuk memanggil komunisme pemikiran
Karl Marx daripada membincangkan asal-usul dan wataknya.

Hakikatnya,
Carr mengkritik apabila ahli psikologi gagal mempelajari persekitaran sosial
individu yang diperiksanya. Menurut Lenin “Politik bermula apabila terdapat
jisim, bukan ribuan tetapi berjuta-juta dan ketika politik serius bermula”. Mengutip
pendapat Marx: “Dengan cara pengeluaran sosial, manusia memasuki hubungan
yang pasti dan perlu tanpa mengira kehendaknya.” Tambahan pula Tolstoy
berkata “manusia secara sedar hidup untuk dirinya sendiri tetapi ia adalah
alat yang tidak sedar dalam pencapaian matlamat manusia yang bersejarah dan
sejagat”. Oleh itu, sejarah bersejarah sejarah ketika sejarah berubah ke
arah mana tidak ada yang mengharapkannya. Ini adalah fenomena sejarah di mana
fakta-fakta sejarah bukan tindakan oleh individu-individu yang terpencil, dan
tidak mengandungi motivasi sebenar atau imaginasi yang mengakibatkan individu
menganggap dia telah bertindak. Oleh itu, proses sejarah adalah interaksi balik
antara sejarah dan fakta-fakta yang bukan dengan individu yang abstrak dan
terpencil tetapi antara masyarakat hari ini dan masyarakat masa lampau.

Tambahan
pula, dalam bahagian III buku ini Carr membincangkan sama ada sejarah memasuki
kategori sains, dan bagaimana penghakiman moral sejarah. Sejarah mempunyai
watak yang berbeza dari sains / sains, berdasarkan:

1.
Sejarah secara eksklusif memperkatakan perkara yang unik, manakala sains dengan
perkara-perkara umum. Dalam sejarah kita tidak dapat kronik kronik, kerana
pemerhatian sejarah yang menggunakan konteks yang terkenal hanya berlaku pada
masa mereka sendiri.

2.
Tidak ada apa-apa yang boleh digunakan sebagai rujukan sebarang pelajaran dalam
sejarah.

3.
Sejarah tidak akan menentukan dan memberitahu tentang masa hadapan, apa yang
bakal berlaku pada kemudian hari Edward Hallett Carr adalah salah seorang ahli
sejarah yang terkenal yang banyak menyumbang kepada revolusi penulisan sejarah.

Pada
bahagian saya buku ini Carr berkaitan dengan Sejarah dan Fakta. Sejarah terdiri
daripada fakta-fakta yang telah disahkan melalui dokumentasi atau rekod, tetapi
sama ada semua fakta yang didokumenkan dalam sejarah boleh dimasukkan sebagai
kategori fakta sejarah maka bagaimana ahli sejarah memperlakukan fakta-fakta
sejarah.

Walaupun
fakta sejarah mesti diproses dan ditafsirkan, dalam menafsirkan sejarah
diperlukan tafsiran dinamik yang memerlukan kebijaksanaan ahli sejarah itu
sendiri. Jadi fakta-fakta sejarah boleh dibangkitkan oleh sejarawan sebagai
fakta sejarah untuk terus mendapat sokongan daripada sejarawan lain sama ada
sejarah itu sah dan penting. Keupayaan ahli sejarah diperlukan dalam mencari
dan pada masa yang sama menyusun fakta apa yang boleh dikategorikan sebagai fakta
sejarah. Beliau berkata fakta dan dokumen tidak membentuk sejarah mereka
sendiri, kedua-duanya memberikan jawapan yang tidak boleh difahami.

Selaras
dengan pendapat sejarah R.G Collingwood adalah usaha penyusunan semula
pemikiran masalalu dalam pandangan pemikiran kontemporari, jadi sejarah
penulisan adalah satu-satunya cara untuk mencipta sejarah. Jadi fakta-fakta
sejarah tidak pernah datang semata-mata tetapi dibiaskan melalui minda sejarah
penulis sejarah dan kemudian orang itu dikatakan seorang ahli sejarah. Mengutip
kata-kata Nietzche “Kesalahpahaman pendapat bukan disebabkan oleh bantahan
terhadap pendapatnya, tetapi sama ada ia dapat meningkatkan kehidupan,
menyelamatkan nyawa dan mencipta kehidupan spesies” kerana sejarah adalah
kemajuan.

Selepas
kelahiran manusia secara langsung diubah oleh dunia di mana ia berada sebagai
unit biologi ke dalam unit sosial seperti bahasa, watak pemikiran dan idea yang
berasal dari persekitarannya. Fenomena kultus individu dalam penulisan sejarah
telah dikritik oleh Carr sebagai mitos paling mudah tersebar dalam sejarah
moden. Sedangkan tokoh / individu yang dibudidayakan dalam penulisan sejarah
adalah produk masyarakat, tokoh yang berbudaya dalam sejarah bertindak sebagai
akibat dari impuls pikiran orang.

Sesungguhnya
ahli sejarah adalah sebahagian daripada sejarah, titik dalam perarakan di mana
dia mendapati dirinya akan menentukan pandangannya tentang masalalu. Ahli
sejarah akan mengalami perubahan radikal dalam pandangannya, ini adalah
pelaksanaan keakraban para sejarawan kepada keadaan masyarakat sekarang. Ahli
sejarah yang paling menyedari keadaan adalah orang-orang yang paling mampu
mengatasi dan menghayati sifat perbezaan dalam masyarakat mereka dalam tempoh
semasa dan di masalalu serta dari negara-negara lain.

Menggambarkan
genius individu sebagai daya kreatif dalam sejarah adalah tahap primitif dalam
kesedaran sejarah. Lebih mudah bagi kita untuk memanggil komunisme pemikiran
Karl Marx daripada membincangkan asal-usul dan wataknya.

Hakikatnya,
Carr mengkritik apabila ahli psikologi gagal mempelajari persekitaran sosial
individu yang diperiksanya. Mengutip pendapat Marx “Dengan cara
pengeluaran sosial, manusia memasuki hubungan yang pasti dan perlu tanpa
mengira kehendaknya.” Tambahan pula Tolstoy berkata “manusia secara
sedar hidup untuk dirinya sendiri tetapi ia adalah alat yang tidak sedar dalam
pencapaian matlamat manusia yang bersejarah dan sejagat”. Oleh itu,
sejarah bersejarah sejarah ketika sejarah berubah ke arah mana tidak ada yang
mengharapkannya. Ini adalah fenomena sejarah di mana fakta-fakta sejarah bukan
tindakan oleh individu-individu yang terpencil, dan tidak mengandungi motivasi
sebenar atau imaginasi yang mengakibatkan individu menganggap dia telah
bertindak. Oleh itu, proses sejarah adalah interaksi balik antara sejarah dan
fakta-fakta yang bukan dengan individu yang abstrak dan terpencil tetapi antara
masyarakat hari ini dan masyarakat masa lampau.

Tambahan
pula, dalam bahagian III buku ini Carr membincangkan sama ada sejarah memasuki
kategori sains, dan bagaimana penghakiman moral sejarah. Sejarah mempunyai
watak yang berbeza dari sains / sains, berdasarkan:

1.
Sejarah secara eksklusif memperkatakan perkara yang unik, manakala sains dengan
perkara-perkara umum. Dalam sejarah kita tidak dapat kronik kronik, kerana
pemerhatian sejarah yang menggunakan konteks yang terkenal hanya berlaku pada
masa mereka sendiri.

2.
Tidak ada apa-apa yang boleh digunakan sebagai rujukan sebarang pelajaran dalam
sejarah.

3.
Sejarah tidak dapat menentukan atau pada yang akan berlaku pada kemudian hari.

4.
Manusia melihat sejarah manusia dari spesies yang sama, ini berbeza dengan
sains. Sejarah jarang diulang kerana orang menyedari masa lampau untuk
mengelakkan sejarah yang sama.

Di
samping itu ia memberikan penghakiman moral bukan kepada individu, tetapi
kepada peristiwa, institusi, atau dasar yang lalu. Ahli sejarah yang memberikan
penghakiman moral kepada individu akan membuat alibis yang menyalahi
undang-undang untuk masyarakat atau kumpulan. Sebagai contoh, orang-orang
Jerman mengalu-alukan kekejaman Hitler terhadap kutukan sebagai penebus untuk
menilai masyarakat Jerman pada masa itu.

Sejarah
adalah proses perjuangan di mana hasil dapat dinilai dan dicapai oleh
sesetengah kelompok (secara langsung atau tidak langsung) dengan perbelanjaan /
kelemahan orang lain. Ini adalah teras sejarah di mana terdapat sekumpulan
mangsa yang berlaku dalam setiap sejarah priodeisasi.

Dalam
bahagian IV buku ini membincangkan penyebab atau sebab sejarah. Ahli sejarawan
sejati yang berhadapan dengan senarai penyebabnya sendiri akan merasakan
dorongan profesional untuk menyusun, menyusun hierarki hubungan antara satu
punca dan yang lain dan kemudian mengutamakan senarai sebab sejarah.

Kepentingan
dalam menentukan fakta-fakta sejarah mempunyai standard yang mana mereka boleh
dijelaskan dan ditafsirkan dengan baik. Begitu juga dengan faktor-faktor yang
tidak disengajakan dalam sejarah tidak boleh digeneralisasi kerana ia adalah
unik sehingga tidak dapat digunakan sebagai pelajaran dan tidak membawa kepada
kesimpulan. Sejarah bermula dengan warisan tradisi, dan tradisi bermaksud
kebiasaan berterusan dan pelajaran dari masa depan ke masa depan.

Di
samping itu ia memberikan penghakiman moral bukan kepada individu, tetapi
kepada peristiwa, institusi, atau dasar yang lalu. Ahli sejarah yang memberikan
penghakiman moral kepada individu akan membuat alibis yang menyalahi
undang-undang untuk masyarakat atau kumpulan. Sebagai contoh, orang-orang
Jerman mengalu-alukan kekejaman Hitler terhadap kutukan sebagai penebus untuk
menilai masyarakat Jerman pada masa itu.

Menarik
untuk memetik Frederich menggariskan kata-kata: “Sejarah adalah tentang
dewi yang paling ganas, dia mengarahkan kenderaan kemuliaannya ke atas timbunan
mayat, bukan sahaja dalam peperangan tetapi juga dalam pembangunan ekonomi.
Kami lelaki dan wanita sangat sedih bahawa kami tidak pernah mengumpulkan
keberanian untuk kemajuan sebenar, kecuali didorong oleh penderitaan yang tidak
seimbang. ”

Dalam
bahagian IV buku ini membincangkan penyebab atau sebab sejarah. Ahli sejarawan
sejati yang berhadapan dengan senarai penyebabnya sendiri akan merasakan
dorongan profesional untuk menyusun, menyusun hierarki hubungan antara satu
punca dan yang lain dan kemudian mengutamakan senarai sebab sejarah.

1.3
PENUTUP

Terdapat
dua perkara yang mengganggu penyebab sejarah iaitu faktor determinisme dan
kebetulan. Kepentingan dalam menentukan fakta-fakta sejarah mempunyai standard
yang mana mereka boleh dijelaskan dan ditafsirkan dengan baik. Begitu juga
dengan faktor-faktor yang tidak disengajakan dalam sejarah tidak boleh
digeneralisasi kerana ia adalah unik sehingga tidak dapat digunakan sebagai
pelajaran dan tidak membawa kepada kesimpulan. Sejarah bermula dengan warisan
tradisi, dan tradisi bermaksud kebiasaan berterusan dan pelajaran dari masa
depan ke masa depan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER RUJUKAN BERCETAK

Apa
itu sejarah, Edward Hallett Carr

Dikeluarkan
pada November 2014 dari Komunitas Bambu (Keluaran Pertama pada 1961)

 

SUMBER ELEKTRONIK

Carr,
E. H. (1987). What is History? Basingstoke: Palgrave, hlm. 7-30. Sila akses
melalui alamat laman sesawang: http://bit.ly/2avI2oC

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out