HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Begreppen etikVad som är rätt eller fel är den fråga som oftast ställs när det handlar om etik. Etiken hänvisar ossvilka handlingar som anses att vara felaktiga, på så sätt kan etiken nyttjas för att vidta rätt åtgärd iolika moraliska situationer. Det är viktigt att inte blanda ihop etik med känslor, lagar ochsamhällsnormer. Det som kan anses att vara rätt enligt de juridiska lagarna behöver inte betyda attdet är rätt ur det etiska perspektivet. Många lagar som skapades är inte grundad på ett etiskt synsätt.Ett exempel på det handlar om en lag som skapades i Japan för att förbjuda människor att vara feta.I artikeln “Banta eller böta” berättar Andreas Victorzon att de japanska myndigheterna vill förminskarisken för hjärt-och kärlsjukdomar genom att införa en lag om maximalt midjemått. Experterna inomämnet är fortfarande inte överens om ifall lagen kommer att vara en av de åtgärder som leder tillbesparingar av sjukhusresurser och bättre folkhälsa. 1Jag tycker att det är etiskt fel och kränkande att ha en lag som påstår att det mänskliga utseendetoch kroppsvikt måste följa en standardisering, det vill säga i detta fall att vara smal. För det är upp tillvarje individ att se ut som den vill.1.1 Kopplingen mellan etik och marxismenMarxismen har fått sitt namn av grundaren Karl Marx. Ideologin är en av de inriktningarna inomsocialismen och syftet med ideologin är att befria klasskillnader från ett samhälle. Detta innebär attvi ska bekämpa mot ett samhälle där de rika blir rikare och fattiga blir fattigare. 2Idag fungerar vårt skattesystem på ett tillfredsställande sätt enligt marxismen där de som har brainkomst tvingas betala mer skatt än de som har lägre inkomst. Det finns båda för-och nackdel medideologin. Fördelen är att marxismen vill att alla ska ha lika bra där de som tjänar mer kan bidra mertill det samhälle vi lever i, men nackdelen med ideologin går ut på att det är etiskt fel att tjäna merpengar än andra. Låt oss säga att nätverksingenjörer har samma nettolön som undersköterskor pågrund av att nätverksingenjörer har en högre bruttolön som leder till att skattesumman som skabetalas ökar. Frågan är kan man då hitta ett syfte och en anledning till varför ska man välja en tre årsutbildning när man ändå ska få samma nettoinkomst som andra arbete där ingen vidareutbildningbehövs. Detta innebär att om skattesystemet styrs av marxismen så kommer vi att få ett samhälledär nätverksingenjörer och IT-experter kommer att tvingas att använda sina kunskaper för att tjänapengar på ett oetiskt sätt eftersom det är omoraliskt att ta mycket skatt för de som sliter hårt.2. Etik och marxismen i nätverksteknikÄr det etiskt korrekt att utnyttja nätverksteknik till egen vinning som är baserad på andras bekostnadistället för tala om hur man ska skydda sig?Idag finns det alltid någon form av internetanslutning i varje hushåll och på varje företag. Allt mer ochmer har blivit digitaliserat och datakommunikation har blivit en viktig del av vårt liv. Utvecklingen2som har skett inom nätverksteknik har gjort en stor förändring på vår vardag, till exempel med hjälpav internet kan intressant information utbytas mellan individer. Men det finns givetvis andraanvändare som utnyttjar nätverksteknik och utför oetiska handlingar. Detta innebär att mångamänniskor dagligen blir utsatta för olika typer av cyberattacker på grund diverse sårbarheter. För attattacken ska stoppas kräver hackaren stora förmögenheten från de som blev drabbad av cyberhot.I artikeln Preventing ARP Attacks using a Fuzzy-Based Stateful ARP Cache berättar Zouheir Trabelsioch Wassim El-Haj om ARP är ett “stateless” protokoll som saknar autentisering. Detta är ensårbarhet i ARP protokollet som möjliggör för kriminella personer att utföra en attack som kallas förARP-spoofing där hackaren skickar spoofade ARP-meddelande till ett specifikt LAN. Spoofade ARP-meddelanden är ett ARP-meddelande som tillåter hackaren att anknyta sin MAC-adress med enannan IP-adress som exempelvis den standard-gateway som vanliga användare använder för att nåinternet. Detta kan leda till att trafik som är ämnad till routern skickas till hackarens enhet. För attförhindra ARP-attacker kan “stateful” ARP cache och Fuzzy Logic användas. “Stateful” ARP cacheanvänds för att hantera och försäkra ARP cache och Fuzzy Logic funktionen används för att förnekaskadliga ARP-meddelanden. 3Avslutningsvis vill jag säga att det etiska tänkandet alltid kommer att finnas i var enda handling somman gör. Detta innebär att det är upp till varje individ att avgöra vad som rätt och vad som är fel.Etiken finns inom varje yrke och inom nätverkstekniken handlar det om att kunskaper ska nyttjas påett etiskt korrekt sätt och inte användas för att skapa egna vinster som är baserade på andrasbekostnad eller sårbarheter i en del nätverksprotokoll. Men om vi skulle leva i ett samhälle där detfinns ett marxistiskt skattesystem så kommer folk att sluta utbilda sig eller tvingas att användakunskaper för att tjäna pengar på ett omoraliskt sätt, det vill säga tvång att betala mer skatt kan ledatill tvång för nätverkstekniker att tjäna pengar genom cyberhot och skadliga koder.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out