HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Deelvraag 1. Hoe komt het dat er in Noord- Afrika Franse invloeden zijn?Hoe komt het dat er in Afrika Franse invloeden zijn?Om de hoofdvraag te beantwoorden gaan we eerst kijken naar de geschiedenis, want hoe komt het eigenlijk dat er Franse invloeden zijn Afrika? Het begon allemaal toen steeds meer Europese landen andere landen ging veroveren. Niet alleen maar voor de handel, maar ook om landen te besturen en te veroveren. Deze manier van kolonisatie wordt ook wel imperialisme genoemd. Door de snelle ontwikkelingen van Europa kon er snel veroverd worden. De gevolgen waren wel groot, want door de koloniën werd  de economische uitbreiding in Europa heel groot. Door de nieuwe grondstoffen uit de koloniën werd de economie in Europa steeds sterker, maar de gevolgen voor de koloniën was ook groot. De koloniën waren afhankelijk van de Europese landen en ze konden zich minder goed in hun behoeften voorzien. Vanaf de 19e eeuw waren de koloniën steeds meer  afhankelijk van het importeren van producten..Empire colonial français of Empire français,dat is het Franse koloniale rijk van koloniën en andere overzeese bezittingen wat nu een eigendom van Frankrijk was. Het koloniale rijk ontstond vanaf de 17e eeuw en verdween voor een groot deel in de 20e eeuw.  De bezittingen gingen verloren vanaf de 18e en begin 19e eeuw. (Frankrijk wikipedia) Het gevolg daarvan was het ontstaan van een nieuwe gebiedsuitbreidingen. Daarom was er een eerste en tweede Frans koloniaal rijk. Het rijk was op zijn grootst na de Eerste Wereldoorlog. De overblijfselen van dit rijk wordt la France d’outre-mer ,overzees Frankrijk, en wordt gezien als een onderdeel van de Franse Republiek. (France d’outre-mer)In 1830 begon  Frankrijk  in de tweede periode van de kolonisatie zich te richten op Noord-Afrika . Eerst werd Algerije veroverd, daarna werden er meerdere Noord-en Midden-Afrikaanse landen veroverd. In deze landen werd Frans de officiële en belangrijkste taal. Ook brachten de Fransen het Rooms-katholieke geloof naar de koloniën. (wikipedia) (Frankrijk wikipedia)

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out