HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Innholdsfortegnelse

Innleiing: ……………………………………………………………………………………………….. S. 3

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hva er telefonsalg, fordeler og ulemper: ………………………………………………..
S.

Hva er netthandel, fordeler og ulemper: ……………………..…………………………
S.

Hva er direktesalg, fordeler og ulemper: ………………………………….…………….
S.

Sammenligninger mellom de ulike områdene: ………………………………………
S.

Kjelder: ………………………………………………………………………………..……………….. S.

 

 

                                              

 

 

 

 

I denne teksten skal jeg skrive om
temaet telefonsalg, netthandel og direktesalg. I flere undersøkelser viser det
seg at nordmenn handler mer og oftere på nett enn noen andre. For femten år
siden var det nesten ingen som brukte netthandel, i fjor handlet vi i Norge for
44 milliarder på Internett. Det er blitt en enorm stor forskjell i samfunnet på
bare få å, og vi blir mer påvirket av sosiale medier enn noen gang. I dag
velger folk å heller handle hjemmefra da det er mye enklere, mer utvalg og ofte
billigere. Men hva er egentlig disse tre områdene? Det skal vi se nærmere på
nå.

Telefonsalg er når en selger oppsøker kunden over telefon med et
bestemt salgsbudskap. Det viser seg at aviser, blader, tidsskrifter og
telefonselskaper som benytter seg av denne type salgsform har gode resultater
på salget sitt. Ved telefonsalg starter selgeren samtalen med å informere om
produkter, priser og betingelser for kjøpet.

Fordeler med telefonsalg er at det
først og fremst er svært effektiv, da selskapene bruker salgsmedarbeiderne til
å systematisk ringe til alle potensielle kunder. Salgsmedarbeiderne er opplært
til å bruke denne formen for salg og er effektiv når det kommer til å ringe
mange på kort tid. Dessuten krever det ikke lokale eller mye utstyr for denne
type salg, noe bedriften sparer mye penger på.

Som selger har du også mulighet til
å forklare forhold rundt produktet som er viktig, og du kan avkrefte
misforståelser. I tillegg er dere i dialog – noe som ikke er mulig innen
e-handel. For kjøper kan det være praktisk å bli oppringt, og ofte får du
tilbud som er bedre enn de du allerede har, så du er definitivt i posisjon til
å spare litt penger. Når du kjøper over telefon, har du angrerett. Det vil si
at du har 14 dager på deg etter kjøpet til å ombestemme deg dersom du angrer.

Netthandel omfatter alle transaksjoner og forretningsformer over
internettet. Det vil si at all handel som blir gjort over nettet, der du kan
bestille en vare og få den tilsendt, samt betale for den – Er netthandel, også
kaldt E-handel. Du kan kjøpe alt over internettet! For eksempel reiser, klær,
mat, medlemskap, aksjer og mye – mye mer. Den nye generasjonen er blitt så å si
oppvokst med internett, og det er umulig å unngå det. Alt skjer over nettet nå,
ikke bare handel men kommunikasjon, betaling av regninger, underholdning og
mer.

Direktesalg

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out