HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Språkets
uppkomlingar

I sin artikel “språkets uppkomlingar” skriver Ulla-Britt
Kotsinas som är en professor och språkforskare om hur språket blir starkare och
starkare och att den inte försvinner, med hjälp av slangord så utvecklar
språket mer än vad de flesta tror att slangord håller på att försvinna. Ytterligare
skriver hon att slangord håller på att bli accepterade mer än att dem tas bort
och att man är typ inte medveten att man använder dem dagligen. Slangord håller
på att motarbetas fortfarande och ändå får mycket kritik och klagomål. T.ex. en
sj att en sjuksköterska klagade i en svensk Sjuksköterska på att många ord som
stiligt, väldigt, skojigt mm Används
av hennes kollegor. Och hon ville få fram att slangord inte ska användas i alla
sammanhang.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Författaren skriver att dem orden som var moderna under
1920 – 1970 är inte längre kända/moderna bland nutidens ungdomar t.ex. kurr som
betyder slagsmål.

Hon nämner också ordet “jätte” som är en vanlig
ungdomsslang, och när den dök upp så började många lärare klaga över att
eleverna börjar använda ordet mycket som i “jätteliten”, men nu används också
“kanon”, “sten”, “kalas”, “topp” och flera som “mega”, “över”, “fet cool” osv.

Författaren lyfter fram att många ord i då tiden räknades
med som slangord, men eftersom man har använt dem i flera år och av flera
generationer så har dem blivit normala ord som man använder i vardagliga
konversationer och samtal.

Kotsians nämner även att dem gamla människor och “viktiga
personer” som jobbar i staten och har en politisk bakgrund som lever fortfarande
i vår tid använder slangord och det gör dem inte med flit utan det är normalt
för dem att säga det.

Men orden från 1700 och 1800 talet används mer och
fortfarande idag.

Ett annat exempel som författaren nämner i sin artikel är
ordet “fjäll” som hade betydelsen “prostituerad, lösaktig kvinna” ersätts idag av
orden “flicka, fästmö” och att i dagens språk som ungdomar använder så används
ordet “flickvän”. Många ord kan utvecklas. Exempel på sådana ord är tjej
och kul som sågs som fula ord men nu är de accepterade som vanliga ord.

Vidare skriver författaren att slangord kan anses som
fula ord men med tiden kan dem förändras. slang ord kan innehålla fula ord men
dem gör en “förnyelse”  för språket och
att förbjuda slangord är svårt och oftare misslyckas. Till sist vill författaren
säga att slangord håller på att försvinna men ändå används dem och kommer att
användas tillsvidare, och att dom förstärker språket men ändå är dom ingen
alternativ i språket.

 

Källa: http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/3_03/Kotsinas.pdf

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out