HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Veel
mensen zijn tegen de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De wet moest vernieuwd worden omdat de oude WIV niet is ingesteld op de
technologie die we nu kennen. Vijftien jaar geleden konden mensen niet veel
tegen criminaliteit doen met de technologie die er toen was. Ook was er geen
social media, waar nu volop gebruik wordt van gemaakt door onder andere
criminelen. Er zijn speciale groepen en chatrooms op internetplatforms waar je
veel informatie  vandaan kan halen omdat
mensen daarin een misdaad aan het voorbereiden zijn. Als je achter deze
informatie kan komen, kun je misdrijven voorkomen, en dat is beter dan opsporen
natuurlijk. De tegenstanders van deze vernieuwde WIV vinden dat de zogenoemde
sleepwet in strijd is met ons grondrecht privacy. De sleepwet wordt ingevoerd
om op een makkelijkere manier misdadigers op te pakken of om misdrijven, zoals
terroristische aanslagen, te voorkomen. Met deze vernieuwde wet mogen de
geheime diensten; AIVD (de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en de
MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) meer hulpmiddelen inzetten
om de veiligheid van de burger te beschermen. Er staan vier grote veranderingen
in waarmee veel mensen het niet eens zijn, omdat zij vinden dat het een breuk
is op het grondrecht privacy. Zo mogen er middelen worden ingezet om online
gesprekken op te vangen, of om onschuldige burgers af te luisteren.
Automatische apparaten mogen gehackt worden door de bovengenoemde diensten en
wordt een geheime DNA-databank aangemaakt, waar elke burger in geregistreerd
mag worden en vervolgens mag deze data aan de buitenlandse inlichtingendienst
overgebracht worden. Op de officiële site van de rijksoverheid staat er over
deze wet1 dat deze bovengenoemde punten alleen op een rechtmatige
manier toegepast mogen worden. Voordat de AIVD en de MIVD gesprekken mogen af
luisteren en apparaten mogen hacken, is er eerst toestemming nodig van de
minister en van het Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden; een commissie met
een rechterlijke- en technische achtergrond, die dus veel verstand hebben van
dit soort zaken.

Als
je de punten van het grondrecht privacy bekijkt, lees je een paar onderwerpen
die iets te maken hebben met de sleepwet. Onder andere dat de communicatie via
communicatiemiddelen niet verstoord mag worden. Ook heeft een burger het recht
om niet te worden bespied en/of afgeluisterd te worden, het recht op een
zorgvuldige behandeling van zijn/haar persoonlijke gegevens en het inzien van
deze gegevens.2

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Na
het lezen en vergelijken van deze punten lijkt het duidelijk: de sleepwet is in
strijd met ons grondrecht privacy. Maar onder al deze punten van het grondrecht
privacy staat een stukje tekst waar in staat dat deze wet niet altijd nagekomen
hoeft te worden en dat er dus uitzonderingen zijn. Een voorbeeld van zo een
uitzondering is als er sprake is van opsporing van misdaden. En dat is nou net
de reden waarom de overheid het zo belangrijk vindt dat de sleepwet moet worden
ingevoerd; omdat ze misdaden willen opsporen of nog beter; voorkomen.

De
stelling ‘De sleepwet is in strijd met ons grondrecht privacy.’ is onwaar,
omdat in de grondwet privacy wordt omschreven dat er een uitzondering gemaakt
mag worden als het gaat om de opsporing van misdaden. De sleepwet is gemaakt om
misdaden en misdadigers op te sporen dus de acties ter gevolg van de sleepwet
zijn uitzonderingen van de grondwet privacy en gaan dus niet in strijd met deze
wet.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out