HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Vind

Den enkleste måten å beskrive vind
på er luft i bevegelse. Når vi snakker om bevegelse så er det som oftest i
forhold til overflaten på jorda, Altså vannrett eller horisontalt. Det er også
to andre veier vinden beveger seg. Altså når den beveger seg nedover kaller vi
det for fallvind og når den beveger seg oppover kaller vi det for oppvind. Oppvind
er luft som stiger, altså stigende luft. Dette begrepet brukes ofte innen
luftfart. Det finnes også bak fjellkjeder og større fjell der lufta stiger
kraftig. Det andre typen vi har er jo fallvind. Dette er vind som slår ned fra
store høyder og dette påvirker ofte fly, og grunnen til dette kan være
turbulens som kan være kraftige og farlige. Jeg har personlig opplevd turbulens
mange ganger når jeg har flydd til varmere strøk.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Varm luft stiger selvfølgelig, det
er derfor dampen fra vannkokeren og røyken fra bålet stiger opp i luften. Når
det kommer til kald luft så synker den. Av og til så kan faktisk sjøen bli så
kald at temperaturen synker og andre ganger kan sjøen bli så varm at den varmer
opp luften.  Når varmluft stiger så
forsvinner den fra bakken. Dermed så kommer det kald luft som tar over denne
plassen fra den varme luften. Når luften kommer fra høytrykksområder og drar
for å jevne ut trykkforskjell i lavtrykksområdene oppstår det vind i bevegelse.
Vind er altså luft i bevegelse fra høytrykk til lavtrykk.

Pålandsvind og fralandsvind.

Når det er varmt om sommeren og når
solen skinner så vil bakken bli varmet opp fortere enn havet. Dermed stiger den
varme luften opp til himmelen. Følgene av dette blir et svakt lavtrykk over
landet. Når luften beveger seg og kommer over vannet så vil luften synke.
Dermed blir det et høytrykk over vannet mens det er lavtrykk over landet.
Dermed blåser det pålandsvind som kommer fra sjøen og inn mot landet.
Pålandsvinden går mot høyere når vindhastigheten og temperaturen stiger utover
dagen. Når det begynner å bli kveld så sørger varmestrålingene fra bakken at
det blir relativt kaldere på landet enn det blir i vannet. Havet sin temperatur
øker mens landet blir kaldere og dermed så blir lufta over landet kaldere og
lufta over havet blir varmere. Dette fører da til et høytrykk over landet og
lavtrykk over sjøen. Dette resulterer da som fralandsvind. Denne vinden er litt
svakere siden trykkforskjellen og temperaturforskjellene mellom landet og havet
blir mindre om natta enn om dagen.

Vestavinder og polare vinder

 

 Vestavinden er vinden som blåser fra vest og
mot øst. Norge ligger i det såkalte vestavindsbeltet. Dette gjør at vinden
blåser fra Nordsjøen og inn til Norske kysten på Vestlandet.  Dette er grunnen til at vi har et ganske mildt
klima som er relativt fuktig. Vestavinden skaper et fuktig klima som gjør at
det er mulig å også bo langt nord i Norge. Vindstyrken kan bli veldig sterk på
kysten.

Polar områdene er noen av de
kaldeste stedene på hele jorden. På disse stedene så synker lufta ned siden det
er kaldt, og dette skaper et stabilt høytrykk. Vinder blåses sørover fra Arktis
og nordover fra Antarktis. Her blir det en liten avbøyning som gjør at den går
litt mot øst. Når kalde polare vinder og varme, fuktige vinder fra
vestavindsbeltet møtes så kaller vi det for polarfronten. Som sagt så ligger vi
i vestavindsbeltet.  Dette fører til
sterke lavtrykk som skaper mye nedbør. Dette betyr da at det kommer mye nedbør
i vest, altså i Vestlandet rundt Bergen og Stavanger. I øst så blir det da
mindre regn.

 

Kilder:

http://www.yr.no/artikkel/hvordan-oppstar-vind_-1.13796191

Geografiboka. Kapittel 4, vær og
vind. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out